Home / اخبار تیزهوشان

اخبار تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی

رشته های علمی کاربردی واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی رشته های علمی کاربردی واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مطلب

ثبت نام پیام نور واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی   

ثبت نام پیام نور واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی ثبت نام بدون کنکور واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آغچه‌کهل – آق چای وسطی   دانشگاه پیام …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد آغچه‌کهل – آق چای وسطی

ثبت نام مدارس شاهد آغچه‌کهل – آق چای وسطی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آغچه‌کهل – آق چای وسطی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آغچه‌کهل – آق چای وسطی طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی : آزمون مدارس تیزهوشان آغچه‌کهل – آق چای وسطی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغچه‌کهل – آق چای وسطی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغچه‌کهل – آق چای وسطی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغچه‌کهل – آق چای وسطی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد جهتلو – جیران سفلی

ثبت نام مدارس شاهد جهتلو – جیران سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد جهتلو – جیران سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد جهتلو – جیران سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان جهتلو – جیران سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جهتلو – جیران سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جهتلو – جیران سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جهتلو – جیران سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد الاگوز علیا – امینلو

ثبت نام مدارس شاهد الاگوز علیا – امینلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد الاگوز علیا – امینلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد الاگوز علیا – امینلو طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو : آزمون مدارس تیزهوشان الاگوز علیا – امینلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الاگوز علیا – امینلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الاگوز علیا – امینلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الاگوز علیا – امینلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آغ باش – آغشلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آغ باش – آغشلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آغ باش – آغشلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد آغ باش – آغشلو

ثبت نام مدارس شاهد آغ باش – آغشلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آغ باش – آغشلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آغ باش – آغشلو طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو : آزمون مدارس تیزهوشان آغ باش – آغشلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب