Home / اخبار تیزهوشان

اخبار تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان مدارس تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌آبادبدره‌گرد – تازه‌آباد طالقان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد سررود سفلی – سررود علیا

ثبت نام مدارس شاهد سررود سفلی – سررود علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سررود سفلی – سررود علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سررود سفلی – سررود علیا طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا : آزمون مدارس تیزهوشان سررود سفلی – سررود علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سررود سفلی – سررود علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سررود سفلی – سررود علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سررود سفلی – سررود علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هلتوشان – هندیمن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هلتوشان – هندیمن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هلتوشان – هندیمن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن : آزمون مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن مدارس تیزهوشان هلتوشان – هندیمن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هلتوشان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد هلتوشان – هندیمن

ثبت نام مدارس شاهد هلتوشان – هندیمن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هلتوشان – هندیمن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هلتوشان – هندیمن طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هلتوشان – هندیمن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هلتوشان – هندیمن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هلتوشان – هندیمن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد نشور سفلی – نشور علیا

ثبت نام مدارس شاهد نشور سفلی – نشور علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نشور سفلی – نشور علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نشور سفلی – نشور علیا طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا : آزمون مدارس تیزهوشان نشور سفلی – نشور علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نشور سفلی – نشور علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نشور سفلی – نشور علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نشور سفلی – نشور علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بازی رباب – باقل‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بازی رباب – باقل‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بازی رباب – باقل‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب