Home / مقاله های دانشگاه ازاد (page 8)

مقاله های دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بازرگانی – خدمات مشاوره املاک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بازرگانی – خدمات مشاوره املاک دوره های بدون کنکور کاردانی فنی بازرگانی – خدمات مشاوره املاک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته حقوق – شورای حل اختلاف

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته حقوق – شورای حل اختلاف ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته حقوق – شورای حل اختلاف : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته حقوق – شورای حل اختلاف

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته حقوق – شورای حل اختلاف دوره های بدون کنکور کاردانی فنی حقوق – شورای حل اختلاف دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه …

ادامه مطلب